TUYỂN CỘNG TÁC VIÊN PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG

Tuyển cộng tác viên phát triển thị trường - nhóm hàng mỹ phẩm, thực phẩm chức năng nổi tiếng của Châu Âu

Cty TNHH Du?c Ph?m Liên H?p c?n tuy?n d?ng ?ng viên có trình d? nang l?c, mong mu?n du?c th? s?c trong m?t môi tru?ng nhi?u th? thách và co h?i.
 
THÔNG TIN TUY?N D?NG
 
- Ch?c danh: C?ng tác viên phát tri?n th? tru?ng
 
- Yêu c?u k? nang kinh nghi?m:
 
   + T?t nghi?p t? trung c?p tr? lên
   + Uu tiên ?ng viên có kinh nghi?m trong linh v?c OTC, M? ph?m, Th?c ph?m ch?c nang, nu?c gi?i khát, s?a….
   + M?c thu nh?p h?p d?n
   + S? lu?ng c?n tuy?n: c? nu?c
      o Tp.HCM: 20 NV
      o Hà N?i: 15 NV
      o Ðà N?ng: 5 NV
      o Hu?: 5 NV
      o H?i Phòng: 5 NV
      o C?n Tho: 5 NV
      o Các t?nh khác: 3 NV
 
- Lu?ng: Th?a thu?n
 
- H? so n?p tr?c ti?p t?i CTY TNHH Du?c ph?m Liên H?p L?u 5 - 480C Nguy?n Th? Th?p, P.Tân Quy, Q7. Vui lòng ghi rõ v? trí ?ng tuy?n ngoài bìa h? so.

- S? di?n tho?i: 08.36030135 - g?p Ms.Th?o

 
 
 
 

 

    Các tin cùng loại khác
TIN TỨC Y KHOA
LIÊN KẾT WEB
LIÊN HỆ
lienhe

Tư vấn qua Messenger

Tư vấn qua Zalo

My status

HOTLINE : (028) 3775 18 28

THỐNG KÊ
  • Số lượt : 271824

  • Trang chủ| Giới thiệu| Dịch vụ| Đại lý| Tuyển dụng| Fanpage| Liên hệ| Đăng ký
    (0) sản phẩm