RỐI LOẠN CƯƠNG DƯƠNG - DẤU HIỆU CẢNH BÁO BỆNH NGHIÊM TRỌNG

TPO - Hơn 12 triệu nam giới bị bệnh tiểu đường tuýp 2 và con số đó đang gia tăng với tốc độ đáng báo động. Một biến chứng ít được nói đến của căn bệnh này là rối loạn cương dương.

Nhi?u nam gi?i không nh?n th?c du?c r?ng, r?i lo?n cuong duong là d?u hi?u c?nh báo c?a b?nh tim m?ch.

Ngu?i b? b?nh ti?u du?ng có nguy co cao b? xo v?a d?ng m?ch do s? hình thành m?ng bám trong m?ch máu cung c?p ôxy và ch?t dinh du?ng t?i tim. M?ng bám này có th? c?n tr? dòng máu và luu lu?ng máu kém, là nguyên nhân s? m?t c?a r?i lo?n cuong duong.

Tru?c dây, 90% s? tru?ng h?p r?i lo?n cuong duong du?c cho là do tâm lý và 10% do th? ch?t. Hi?n t?i thì s? th?t l?i trái ngu?c.

Trên toàn th? gi?i, g?n 80% s? nam gi?i b? b?nh ti?u du?ng có r?i lo?n cuong duong, so v?i 25% s? ngu?i không b? can b?nh này. R?i lo?n cuong duong hay g?p ? ngu?i trên 65 tu?i, nhung thu?ng xu?t hi?n trung bình 10-15 nam tru?c khi h? b? b?nh ti?u du?ng. R?i lo?n cuong duong ?nh hu?ng t?i 300 tri?u nam gi?i t? 40-70 tu?i trên toàn th? gi?i.

Ngu?i b? r?i lo?n cuong duong nên d?n khám chuyên khoa ti?t ni?u, ki?m tra các r?i lo?n nhu b?nh ti?u du?ng và n?ng d? testosteron th?p, xác d?nh b?nh ?n du?i d? ki?m soát và di?u tr? thích h?p.

Theo ScienceDaily

TIN TỨC Y KHOA
LIÊN KẾT WEB
LIÊN HỆ
lienhe

Tư vấn qua Messenger

Tư vấn qua Zalo

My status

HOTLINE : (028) 3775 18 28

THỐNG KÊ
  • 2 khách online
  • Số lượt : 11768

  • Trang chủ| Giới thiệu| Dịch vụ| Đại lý| Tuyển dụng| Fanpage| Liên hệ| Đăng ký
    (0) sản phẩm